Fri rettshjelp

Du kan få fri rettshjelp i enkelte saker hvis din bruttoinntekt og formue er under bestemte grenser. Inntektsgrensen er kr. 246 000,- for enslige og kr. 369 000,- for ektefeller/samboere. Formuesgrensen er kr. 100 000,-. Eier du egen bolig holdes ligningsverdien som oftest utenfor ved vurderingen av formuens størrelse. Selv om du overstiger inntektsgrensen noe kan det søkes om fri rettshjelp. Det er en egenandel på kr. 1.020,-. Blir saken brakt inn for domstolen, betales en egenandel med 25 % av salærkravet, maksimalt kr. 8.160,-. Dersom din inntekt er under kr. 100.000,-, betales ingen egenandel.

Fri rettshjelp gis som hovedregel i følgende sakstyper:

  • Separasjon og skilsmisse
  • Felleseieskifte mellom ektefeller
  • Økonomisk oppgjør etter samboerskap
  • Barnefordeling/samvær og underholdsplikt
  • Oppsigelse eller utkastelse av bolig
  • Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker som barnevern og kvinnemishandling eller hvis du som voldsoffer går til sak mot gjerningsmannen.

Ta med lønnsslipp ved første konsultasjon slik at det kan søkes om fri rettshjelp.