Rettshjelpdekning

I enkelte saker kan du få rettshjelpdekning gjennom ditt forsikringsselskap. Dette gjelder særlig tvister i forbindelse med fast eiendom. Ta gjerne med forsikringspapirene ved første konsultasjon slik at dette kan avklares.

Vi er for øvrig meget konkurransedyktige på pris, og gir gode tilbud ved salg av fast eiendom.